Välkommen till Blanka skeppslag
 

 

 

 

 

 Inför årsmöte 21 mars 2020 kl 12.00 på Historiska muséet

 

Verksamhetsberättelse

Bokslut

Revisionsrapport

Verksamhetsplan för 2020

Dagordning årsmöte

Styrelsens förslag angående inkomna motioner (inga motioner har erhållits)

k