Välkommen till Blanka skeppslag
 

Startsida

På gång

Blanka skeppslag

Blankas historia

Skeppsfakta

Aktiviteter

Mönstra på

Kontakt

Verksamhets-

berättelser

Blanka i pressen

Länkar

English Summary

"Blanka" auf 

Deutsch

 

AKTIVITETER

Enligt Blanka skeppslags stadgar ska vi "förvalta, bruka och levandegöra användningen av Blanka". Det gör vi genom att underhålla och segla Blanka.

   

 Så här såg det ut en gång när råseglarna Blanka, Tälja och Helga Holm träffades ute på Trälhavet

 Hon har använts för bl.a. bröllop, födelsedagsfirande, släktträffar, teambuilding eller bara en skön dag i skärgården.

En resa med Blanka är, förutom en häftig upplevelse, också en konkret övning i samarbete.

Blanka har under åren medverkat i ett antal film- och TV-inspelningar. Hon har också, under sin tid i Österåker, använts av ett antal skolklasser i historieundervisningen.

Vi deltar ibland i Skärgårdsmässan och Skeppsholmsdagen i Stockholm samt i vikingamarknader (som också är råseglarträffar) på Adelsö, Birka och Stallarholmen.

Under arbetet med Blanka och vid seglingar använder vi tekniker och arbetssätt från en annan tid. Som medföljande behöver du inte kunna segla. Men du får lära dig om du vill. Segling med ett råsegel är annorlunda än segling med en modern segelbåt.  Det ställs speciella krav på den som ska bli skeppare på Blanka. Förutom kunskaper i naviagtion måste skepparen klara att hantera råseglet. Detta är speciellt viktigt vid stagvändning, då skot ska släppas och låsas i exakt ögonblick.

Även om Blanka har anor från 1300-talet så seglar vi i nutid. Det betyder att vi av säkerhetsskäl och för att inte bli liggande i stiltje eller kämpa i motvind har en utombordsmotor tillgänglig. Vi tror att även skepparna på förlagan till Blanka valde praktiska lösningar.

 Fasta aktiviteter

I april vidtar rustning av båten, ute på Färingsö (vi skrapar, tjärar och trivs).

I maj är det dags för sjösättning.

Under sommaren och tidig höst seglar vi minst 2-3 kortare seglatser och en längre.

I oktober är det så dags igen för upptagning och vinterförvaring på Färingsö.

 Kommande begivenheter -se fliken PÅ GÅNG.

k