Välkommen till Blanka skeppslag
 

Startsida

På gång

Blanka skeppslag

Blankas historia

Skeppsfakta

Aktiviteter

Mönstra på

Kontakt

Verksamhets-

berättelser

Blanka i pressen

Länkar

English Summary

"Blanka" auf Deutsch

 

BLANKA SKEPPSLAG

Blanka skeppslag är en ideell förening, som äger samt sköter drift och underhåll av Blanka.

Under medeltiden seglade man i medvind, rodde ibland, la sig i lä och väntade vid motiga vindar.

Vi seglar Blanka med vår tids förutsättningar, i kortare och längre perioder under sommaren. Då deltar vi också i seglatser med andra medeltidsbåtar i skärgården och Mälaren. I januari - mars träffas vi i museet för att syssla med olika medeltida hantverk.  Se vidare under fliken AKTIVITETER!

Blanka skeppslags styrelse:

Theo Fick, ordförande              fick.theo@telia.com 0175 20 575, 

                                                    070 622 31 80                    

Gustav Frost, sekreterare        gustav.fro@gmail.com

Erik Fischer, båtansvarig         fisher.erik@telia.com   070 306 72 96

Therese Mauritz Amnehagen,  kassör  therese.mauritz@ericsson.com

Uno Ljungdahl                          uno@nandi.se

Eiler Danielsson                         eiler@seaside.se 

Sten Karlsson                             stene.karlsson@telia.com

 

Revisor: Alf Justrell                 justrell.alf@telia.com