Välkommen till Blanka skeppslag
 

Startsida

På gång

Blanka skeppslag

Blankas historia

Skeppsfakta

Aktiviteter

Mönstra på

Kontakt

Verksamhets-

berättelser

Blanka i pressen

Länkar

English Summary

"Blanka" auf Deutsch

 

BLANKA SKEPPSLAG

Blanka skeppslag är en ideell förening, som äger samt sköter drift och underhåll av Blanka.

Under medeltiden seglade man i medvind, rodde ibland, la sig i lä och väntade vid motiga vindar.

Vi seglar Blanka med vår tids förutsättningar, i kortare och längre perioder under sommaren. Då deltar vi också i seglatser med andra medeltidsbåtar i skärgården och Mälaren. I januari - mars träffas vi i museet för att syssla med olika medeltida hantverk.  Se vidare under fliken AKTIVITETER!  

Blanka skeppslags styrelse:

Uno Ljungdahl, ordförande                uno@nandi.se 

Erik Fischer, skeppsansvarig              fischer.erik@telia.com

Therese Mauritz Amnehagen, kassör therese.mauritz@ericsson.com

Gustav Frost, sekreterare                    gustav.fro@gmail.com  

Eiler Danielsson                                   eiler@seaside.se

 Sten Karlsson                                       stene.karlsson@telia.com  

 Revisor: Alf Justrell                              justrell.alf@telia.com

 

Blanka skeppslags stadgar