Välkommen till Blanka skeppslag
 

Startsida

På gång

Blanka skeppslag

Blankas historia

Skeppsfakta

Aktiviteter

Mönstra på

Kontakt

Verksamhets-

berättelser

Blanka i pressen

Länkar

English Summary

"Blanka" auf Deutsch

 

BLANKA SKEPPSLAG

Blanka skeppslag är en ideell förening, som äger samt sköter drift och underhåll av Blanka.

Under medeltiden seglade man i medvind, rodde ibland, la sig i lä och väntade vid motiga vindar.

Vi seglar Blanka med vår tids förutsättningar, i kortare och längre perioder under sommaren. Då deltar vi också i seglatser med andra medeltidsbåtar i skärgården och Mälaren.  Se vidare under fliken AKTIVITETER!  

Styrelse:

Erik Fischer, ordförande samt skeppsansvarig           fischer.erik@telia.com

Therese Mauritz Amnehagen, kassör                           therese.mauritz@ericsson.com

Gustav Frost, sekreterare                                             gustav.fro@gmail.com  

Eiler Danielsson                                                            eiler@seaside.se

Carin Björkegren

 Sten Karlsson                                                              stene.karlsson@telia.com  

 Revisorer:

Alf Justrell                                                                   justrell.alf@telia.com

Theo Fick                                                                     fick.theo@telia.com

Blanka skeppslags stadgar