Välkommen till Blanka skeppslag
 

Startsida

På gång

Blanka skeppslag

Blankas historia

Skeppsfakta

Aktiviteter

Mönstra på

Kontakt

Verksamhets-

berättelser

Blanka i pressen

Länkar

English Summary

"Blanka" auf Deutsch

 

BLANKA SKEPPSLAG               

Blanka skeppslag är en ideell förening, som äger samt sköter drift och underhåll av Blanka.

Under medeltiden seglade man i medvind, rodde ibland, la sig i lä och väntade vid motiga vindar.

Vi seglar Blanka med vår tids förutsättningar, i kortare och längre perioder under sommaren. Då deltar vi också i seglatser med andra medeltidsbåtar i skärgården och  Mälaren. I januari - mars träffas vi i museet för att syssla med olika medeltida hantverk.  Se vidare AKTIVITETER!

Medlemskap i föreningen kostar 200 kr/år eller 100 kr/år för studerande. Som medlem är är du välkommen att delta i den praktiska verksamheten, i seglingarna och i föreningsmöten. Du står också på vår maillista och får den vägen all information om vad vi gör.

Vid långseglingar betalar vi alla en dygnsavgift för maten, som vi inhandlar och lagar tillsammans, samt en seglingsavgift för de underhållsmaterial, bränsle och utrustning av olika slag. Vi övernattar i egenhändigt sytt tält i medeltida stil, med tre avdelningar.

Som stödmedlem (500 kr/år) bidrar du till att hålla skutan flytande utan att behöva delta i det praktiska arbetet. Du får också all information om Blanka.

Välkommen att kontakta vem du vill i vår styrelse:

Theo Fick, ordförande           fick.theo@telia.com 0175 20 575, 

                                             070 622 31 80                    

Gustav Frost, sekreterare       gustav.fro@gmail.com

Erik Fischer, båtansvarig         fisher.erik@telia.com   070 306 72 96

Therese Mauritz Amnehagen,  kassör  therese.mauritz@ericsson.com

Uno Ljungdahl                        uno@nandi.se

Eiler Danielsson                       eiler@seaside.se 

Sten Karlsson                           stene.karlsson@telia.com

Revisor: Alf Justrell                 justrell.alf@telia.com