Välkommen till Blanka skeppslag
 

 

Startsida

På gång

Blanka skeppslag

Blankas historia

Skeppsfakta

Aktiviteter

Mönstra på

Kontakt

Verksamhets-

berättelser

Blanka i pressen

Länkar

English Summary

"Blanka" auf 

Deutsch

 

BLANKAS HISTORIA

Båt nr X   

Vid de arkeologiska utgrävningarna på Helgeandsholmen i Stockholm 1978-80 hittades ett tiotal båtar. Sex av dessa var från medeltiden.   Samtliga båtar undersöktes och dokumenterades mycket noggrant, bl.a. med fullskaleritningar innan de konserverades. En av de bäst bevarade, båt nr X, har rekonstruerats. Det är en klinkbyggd ekbåt med råsegel, tio meter lång. Troligen var det en bondeseglare, som under 1300-talet fraktade varor inom Stockholms skärgård. Den rekonstruerade båten döptes till Blanka. Blanka sjösattes 1990.

  

 Båtbyggnadsteknik

I mitten av 1500-talet började man använda sågen för att ta fram bordsläggningsbrädor för båtbyggeri. Dessförinnan framställdes brädorna endast med hjälp av bila, yxa, klubba och kilar. Det finns två sätt att med hjälp av dessa verktyg framställa brädor; radialspräckning och tangentiell spräckning. Vid byggande av Blanka användes radialspräckningsteknik. Ekvirket kommer från Visingsö och är en gåva från Domänverket. Vid framställningen av bordläggningsbrädorna spräcktes ekstammen först i halvklyvor, därefter i fjärdedelar, åttondelar och ibland i sextondelar. Samma metod och verktyg användes under medeltiden. Spräckningen skedde från barksidan och sprickan följde, i bästa fall, märgstrålen i märgen (mitten av stammen). Därefter bilades brädan till. En bräda som endast är 2 cm tjock tål en belastning av 150 kg, ett resultat av den radiella spräckningstekniken.

 

       

 På bilden ses Ola Eriksson och Axel Lindberg visa en brädas bärighet.

Bygget av Blanka skedde inne på medeltidsmuseet och tog hela tre år. Arbetet utfördes av ett team bestående av Axel Lindberg, Ola Eriksson samt lärlingar. Den då blivande båtbyggaren Måns Johnson berättar att han under ett halvt år arbetade som lärling i bygget av Blanka. För att resultatet skulle bli så nära originalet som möjligt övervakade arkeologer arbetet.

 

 Drottning Blanka av Namur

Drottning Blanka, född ca 1320, svensk, norsk och skånsk drottning genom äktenskapet med kung Magnus Eriksson. Drotting Blanka är en målning av Albert Edelfelt efter modell 1877 i Paris. Orginalet finns på Ateneum i Helsingfors. Bilden är från sv.wikipedia.org.

Nordiska klinkbyggnadstraditionen nu kulturarv

Unesco beslöt i december 2021 att den "Nordiska klinkbåtstraditionen" skulle tas med på listan över mänsklighetens kulturarv. Sjöhistoriska anordnade 2 april 2022 en heldag kring ämnet där även Blanka presenterades.

Unescos text ”Nordiska klinkbåtstradiltionen”

Sjöhistoriskas inbjudan till ”Heldag på Sjöhistoriska lyfter tusenåriga klinkbyggnadstraditionen”

Blankas Power Point-presentation

Dokumentation

Axel Lindberg stod för kontakten med museibesökare och arkeologer samt sammanställde den omfattande dokumentationen:  

  • BÅT NUMMER X Helgeandsholmen, Stockholm. Dokumentation av rekonstruktionen av Båt nr. X av Axel Lindberg. Rapport nr 2 från Stockhoms medeltidsmuseum Stockhoms medeltidsmuseum. Februari1989

  • BOAT NR X, Helgeandsholmen, Stockolm. Documentation of the Reconstruction of Boat No X by Axel Lindberg. Stockholms medeltidsmuseum 1989. Rapport nr 2

  • BLANKA. Dokumentation av kopia av Båt X av Axel Lindberg. Rapport nr 3 i båtskriftserien. Stockholms medeltidsmuseum. 1990

  • ORDLISTA över svenska, engelska och tyska fackuttryck som förekommer i dokumentationen av de tre båtarna på Stockhoms Medeltidsmuseum. Här finns också en kort seglingsinstruktion. Axel Lindberg 1992. Rikligt illustrerad av Lars-Göran Larsson och Axel Lindberg.

 

 

k