Välkommen till Blanka skeppslag
 

 

Startsida

På gång

Blanka skeppslag

Blankas historia

Skeppsfakta

Aktiviteter

Mönstra på

Kontakt

Verksamhets-

berättelser

Blanka i pressen

Länkar

English Summary

"Blanka" auf 

Deutsch

 

 

BLANKAS HISTORIA

Båt nr X

Vid de arkeologiska utgrävningarna på Helgeandsholmen i Stockholm 1978-80 hittades ett tiotal båtar. Sex av dessa var från medeltiden.  

Samtliga båtar undersöktes och dokumenterades mycket noggrant, bl.a. med fullskaleritningar, innan de konserverades.

En av de bäst bevarade, båt nr X, har rekonstruerats. Det är en klinkbyggd ekbåt med råsegel, tio meterlång. Troligen var det en bondeseglare, som under 1300-talet fraktade varor inom Stockholms skärgård. Blanka, som den rekonstruerade båten döptes till, förvaltas nu av föreningen Blanka skeppslag.  

   Båtbyggnadsteknik

I mitten av 1500-talet började man använda sågen för att ta fram bordsläggningsbrädor för båtbyggeri. Dessförinnan framställdes brädorna endast med hjälp av bila, yxa, klubba och kilar. Det finns två sätt att med hjälp av dessa verktyg framställa brädor; radialspräckning och tangentiell spräckning. Vid byggande av Blanka användes radialspräckningsteknik.

Vid framställningen av bordläggningsbrädorna spräcktes ekstammen först i halvklyvor, därefter i fjärdedelar, åttondelar och ibland i sextondelar. Samma metod och verktyg användes under medeltiden. Spräckningen skedde från barksidan och sprickan följde, i bästa fall, märgstrålen i märgen (mitten av stammen). Därefter bilades brädan till.

En bräda som endast är 2 cm tjock tål en belastning av 150 kg, ett resultat av den radiella spräckningstekniken.

 

Museibåten Blanka är en kopia av båt nr X. Den är helt trogen originalet och tillverkad i medeltida spräcknings- och bilningsteknik av Acke Lindberg. Ekvirket som använts kommer från Visingsö och är en gåva från Domänverket. Blanka sjösattes 1990.

Sitt namn har båten efter drottning Blanka (Blanche av Namur). Hon levde på 1300-talet och var gift med kung Magnus Eriksson. 

Stockholms medeltidsmuseum byggde Blanka och var fram till och med juni 2018 ägare. Föreningen Blanka skeppslag är nu ägare och står för skeppets drift och underhåll.

 

 

k