Välkommen till Blanka skeppslag
 

 

Startsida

På gång

Blanka skeppslag

Blankas historia

Skeppsfakta

Aktiviteter

Mönstra på

Kontakt

Verksamhets-

berättelser

Blanka i pressen

Länkar

English Summary

"Blanka" auf 

Deutsch

 

    2017

Den 28 - 29 september seglades Blanka till småbåtshamnen i Stenhamra. Den 30:e togs Blanka upp och kördes till sin vinterplats på Färingsö. Hon är skrapad, barlasten och utrustning urtagna. Nu är hon skyddad under en pressenning.

k