Välkommen till Blanka skeppslag
 

 

Startsida

På gång

Blanka skeppslag

Blankas historia

Skeppsfakta

Aktiviteter

Mönstra på

Kontakt

Verksamhets-

berättelser

Blanka i pressen

Länkar

English Summary

"Blanka" auf 

Deutsch

 

    

Blanka ligger nu på sin vinterplats på Färingsö. Hon är skrapad, barlasten och utrustning urtagna. Hon är skyddad under en presenning.

Kommande aktiviteter under 2018:

Lördag 5 maj Iordningställa för sjösättning

Kl 10 - 16

Söndag 6 maj Sjösättning

Kl 10 - 15

Torsdag 10 maj 

Barlast samt installera utrustning

Kl 10 - 16

Fredag 11 maj

Segling till Birka, eventuell segling för trimning

23 - 24 juni Medeltidsbåten Helga Holm firar 30 år

För vidare information och anmälan om deltagande kontakta Theo Fick

 

Under Stockholms Kulturfestival 14-19 augusti är planen att Blanka ska ligga vid Strömparterren.

 

 

k